Playlist là những danh sách bài hát yêu thích do Người dùng tự tạo. MixBox không giới hạn số lượng playlist

 1. Cách tạo Playlist : chủ động khởi tạo 1 Playlist theo chủ đề
  • Nhấn vào bài nhạc bạn yêu thích và chọn nút  “Playlist” và nút “Tạo
  • Điều kiện đầu tiên để tạo được 1 Playlist là “phải có ít nhất 1 bài hát” trong danh sách. Các bài nhạc còn lại bạn có thể cập nhật sau.
 2. Thêm bài hát vào Playlist :
  • Chọn biểu tượng “Playlist” sẽ hiển thị 2 trường hợp cho bạn lựa chọn: thêm vào Playlist có sẵn hoặc tạo playlist mới.
  • Chọn tên Playlist trong danh sách hiển thị (danh sách các tên các Playlist do bạn đã tạo), để “Thêm bài hát này vào danh sách Playlist“.
  • Nhận thông báo “Đã thêm bài hát vào playlist“, bạn đã hoàn tất thêm bài hát vào Playlist
 3. Sửa / Xoá Playlist:
  • Vào “Trang Tổng Quan” và chọn mục “Playlist” và chọn Playlist muốn chỉnh sửa hoặc xoá.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *