Quy trình báo cáo vi phạm Bản quyền

Nếu bạn tin rằng bất kỳ bài nhạc được phát hành thông qua Mixbox, bao gồm cả một liên kết vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn, vui lòng thông báo cho chúng tôi về việc vi phạm bản quyền theo quy trình cụ thể được quy định dưới đây. Chúng tôi sẽ […]

Read More

Chương trình xác minh nội dung

MixBox cam kết giúp chủ sở hữu bản quyền tìm và xóa nội dung bị cáo buộc là vi phạm khỏi nền tảng của chúng tôi. Chương trình xác minh nội dung giúp chủ sở hữu bản quyền tìm kiếm tài liệu mà họ cho là vi phạm và cung cấp cho MixBox thông tin […]

Read More

Thông tin cơ bản về thông báo chống khiếu nại

Thông báo chống khiếu nại là yêu cầu pháp lý để Mixbox khôi phục nội dung đã bị xóa do bị cáo buộc vi phạm bản quyền. Bạn chỉ có thể theo đuổi quy trình này trong các trường hợp nội dung tải lên đã bị xóa hoặc bị tắt do nhầm lẫn hoặc nhận […]

Read More

Thông tin về bản quyền

Trong nhiều khu vực tài phán, khi một người tạo tác phẩm gốc, cố định trong một môi trường vật lý, họ nghiễm nhiên sở hữu bản quyền đối với tác phẩm đó. Chủ sở hữu có độc quyền sử dụng tác phẩm đó theo một số cách cụ thể, nhất định. Các loại tác […]

Read More

Chủ sở hữu bản quyền

Tôi có thể yêu cầu xóa toàn bộ nội dung một tài khoản hoặc danh sách phát không? Không, bạn không thể. Bạn bắt buộc phải xác định bất kỳ nội dung bị cáo buộc vi phạm bằng URL của nội dung đó. Bạn có thể gửi khiếu nại bằng cách đăng nhập tài khoản […]

Read More