Làm sao để nâng cấp tài khoản MixBox Pro?

Làm sao để nâng cấp tài khoản MixBox Pro? Tài khoản MixBox Pro cho phép bạn thỏa sức trải nghiệm Âm nhạc trên MixBox với đầy đủ các chức năng như: Nghe và tải nhạc chất lượng cao(Mp3 320 Kbps) không giới hạn. Biểu tượng riêng cho PRO Download/Upload không giới hạn Loại bỏ quảng […]

Read More

Cách tải nhạc trên Mixbox

Cách tải nhạc trên mixbox gồm rất nhiều cách để tải  : 1. Tải bài hát từ trang nghe bài hát : 2. Tải bài hát từ trang tìm kiếm 3. Tải các bài hát khi nghe một playlist hoặc album Khi tải nhạc, bạn có thể phải thực hiện các bước sau tùy theo […]

Read More

Cách sử dụng chức năng tìm kiếm trên MixBox

Để tìm kiếm Bài nhạc / Playlist / Người dùng trên MixBox  bạn có 2 cách tìm kiếm như sau: Nhập từ khóa cần tìm vào khung “Tìm Kiếm” trên đầu mỗi trang và xuất hiện các gợi ý được đề xuất từ MixBox. Nội dung gợi ý liên quan đến từ khóa được cập nhật gần […]

Read More

Cách tạo và chỉnh sửa Playlist bài nhạc

Playlist là những danh sách bài hát yêu thích do Người dùng tự tạo. MixBox không giới hạn số lượng playlist Cách tạo Playlist : chủ động khởi tạo 1 Playlist theo chủ đề Nhấn vào bài nhạc bạn yêu thích và chọn nút  “Playlist” và nút “Tạo “ Điều kiện đầu tiên để tạo được […]

Read More