Hướng dẫn chia sẻ Bài nhạc / Playlist

Tại mỗi Bài hát/ Playlist  trên Mixbox, bạn có thể chọn chức năng chia sẻ để chia sẻ âm nhạc trên: Blog, Facebook, Facebook Messenger, Google+. 1. Chia sẻ qua Mạng xã hôi khác: Nhấn vào biểu tượng chia sẻ (nhóm biểu tượng bên dưới bài nhạc). Sao chép đoạn embed tương ứng với chế độ mong muốn  và dán vào […]

Read More