Lỗi: Tại sao không nghe được nhạc?

Tại sao không nghe được nhạc? Có nhiều yếu tố có thể khiến bạn gặp phải vấn đề nghe nhạc, vì vậy chúng tôi sẽ bắt đầu với một số vấn đề phổ biến: Vấn đề Internet / Mạng : Việc mạng Internet của bạn không đảm bảo khiến trình phát không hoạt động. Trình […]

Read More

Tính năng Preview là gì?

Sử dụng tính năng Preview  Chức năng PREVIEW của MixBox. Các tài khoản Official có quyền được bán nhạc có thể sử dụng chức năng này để người nghe có thể nghe thử trước 1-2 phút trước khi mua nhạc.  

Read More