Lịch sử giao dịch

Tại trang  Lịch sử giao dịch sẽ thống kê toàn bộ những giao dịch của bạn bao gồm các thông tin : Kiểu giao dịch, mã giao dịch, số tiền và trạng thái. 1. Danh sách giao dịch Bạn có thể tìm giao dịch theo các tiêu chí sau : Tìm theo ngày tháng gồm : […]

Read More