Làm sao để có tên trong danh sách nghệ sĩ trên Mixbox

Theo quy định trên Mixbox, để có tên trong danh sách nghệ sĩ bạn phải: Tải lên MixBox trên 5 bài nhạc do bạn sản xuất. Khi đó, hệ thống MixBox sẽ tạo tên riêng cho bạn hay còn gọi là “Official“. Trong trường hợp chưa được tạo tên riêng. Khi đã upload đủ số lượng bài hát […]

Read More

Các thanh Menu trên hệ thống MixBox

Trang chủ Gồm tất cả các thông tin của người dùng , người theo dõi được cập nhật trên hoạt động. Trang tổng quan Bao gồm các phần quản trị nhạc của người dùng , danh sách nghe, thích ,tải xuống và Theo dõi. Nghe sau List danh sách thêm vào nghe sau . Nhạc […]

Read More