Tại trang  Lịch sử giao dịch sẽ thống kê toàn bộ những giao dịch của bạn bao gồm các thông tin : Kiểu giao dịch, mã giao dịch, số tiền và trạng thái.

1. Danh sách giao dịch

Bạn có thể tìm giao dịch theo các tiêu chí sau :

  • Tìm theo ngày tháng gồm : Hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước, tháng trước ….
  • Kiểu giao dịch : Mua nhạc , nâng cấp tài khoản, nạp thẻ điện thoại, Nạp thẻ từ tín dụng.
  • Giá icon : Cộng , trừ
  • Trạng thái

2. Chi tiết giao dịch

Bạn có thể tìn hiểu chi tiết giao dịch theo các tiêu chí :

  • Thông tin cơ bản.
  • Thông tin thay đổi số dư trong tài khoản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *