Khi nhạc đã được nhạc lên hệ thống Mixbox, bạn có thể vào trang Quản lý nhạc (yêu cầu đăng nhập) hoặc bạn nhấn vào thanh tài khoản của bạn rồi chọn Quản lý nhạc. Hệ thống sẽ hiện lên những chức năng này :

  • Tải lên: Ở phần này bao gồm tất cả các thông tin bài nhạc : Sửa bài nhạc, Tạo playlist , thêm bài vào thể loại hoặc xoá bài nhạc và một số chức năng khác.
  • Nghe sau: Mục này giúp bạn quản lý các bài đã lưu vào danh sách nghe sau. Để tìm hiểu cách thêm bài nhạc vào danh sách nghe sau: nhấn vào đây
  • Playlist: Danh mục này là danh muc người dùng tạo từng playlist nhạc yêu thích hay theo từng thể loại. Tìm hiểu cách tạo playlist: nhấn vào đây
  • Đã mua:  Chức năng đã mua là chức năng thông kê các bài nhạc người dùng đã mua trên hệ thống Mixbox bao gồm các thông tin: Mã giao dịch, thời gian mua, bài nhạc, số tiền.
  • Đã nghe: Tổng hợp tất cả lịch sử nghe nhạc của bạn khi nghe nhạc trên Mixbox .
  • Đã thích: Tổng hợp tất cả các bài nhạc mà bạn thích khi nghe nhạc trên Mixbox.
  • Đăng lại: Chức năng này để bạn “đăng lại” bài nhạc lên hoạt động của mình.
  • Tải xuống: Bao gồm tất cả các bài nhạc của bạn tải xuống .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *