Trong nhiều khu vực tài phán, khi một người tạo tác phẩm gốc, cố định trong một môi trường vật lý, họ nghiễm nhiên sở hữu bản quyền đối với tác phẩm đó. Chủ sở hữu có độc quyền sử dụng tác phẩm đó theo một số cách cụ thể, nhất định.

 1. Các loại tác phẩm nào phải tuân theo bản quyền?
  • Tác phẩm nghe nhìn, chẳng hạn như chương trình truyền hình, phim và video trực tuyến
  • Đoạn ghi âm và sáng tác nhạc
  • Tác phẩm viết, chẳng hạn như bài giảng, bài viết, sách và bản nhạc
  • Tác phẩm hình ảnh, chẳng hạn như bức tranh, áp phích và quảng cáo
  • Trò chơi điện tử và phần mềm máy tính
  • Tác phẩm kịch, chẳng hạn như kịch và nhạc.
  • Ý tưởng, dữ liệu và quy trình không tuân theo bản quyền. Để đủ điều kiện được bảo vệ bản quyền, tác phẩm phải vừa sáng tạocố định trong môi trường hữu hình. Chính tên và tiêu đề không tuân theo bản quyền.
 2. Tôi có thể sử dụng tác phẩm được bảo vệ bản quyền mà không vi phạm bản quyền không?
  • Trong một số trường hợp, có thể sử dụng tác phẩm được bảo vệ bản quyền mà không vi phạm bản quyền của chủ sở hữu. Để biết thêm về điều này, có thể bạn muốn tìm hiểu về sử dụng hợp lý. Chủ sở hữu bản quyền vẫn có thể khiếu nại âm nhạc của bạn ngay cả khi bạn có…
  • Ghi nhận chủ sở hữu bản quyền
  • Mua nội dung trên iTunes, CD hoặc DVD
  • Khẳng định rằng “không có ý định vi phạm bản quyền” Một số người sáng tạo nội dung chọn cung cấp tác phẩm của mình để sử dụng lại với một số yêu cầu nhất định.
 3. Mixbox có thể xác định quyền sở hữu bản quyền không? 
  1. Không! MixBox không thể dàn xếp tranh chấp quyền sở hữu quyền. Khi chúng tôi nhận được thông báo gỡ xuống hoàn chỉnh, chúng tôi sẽ xóa nội dung theo luật yêu cầu. Khi chúng tôi nhận được thông báo chống khiếu nại hợp lệ, chúng tôi sẽ chuyển tiếp thông báo đó đến người đã yêu cầu xóa. Sau đó, tùy thuộc vào các bên liên quan giải quyết vấn đề trước tòa.
 4. Bản quyền có giống với nhãn hiệu không?
  • Bản quyền chỉ là một dạng của sở hữu trí tuệ. Bản quyền không giống như nhãn hiệu, giúp bảo vệ tên nhãn hiệu, khẩu hiệu, biểu trưng và các mã định danh nguồn khác không bị người khác sử dụng vì một số mục đích nhất định. Bản quyền cũng khác so với luật bằng sáng chế có chức năng bảo vệ phát minh. MixBox cung cấp quy trình xóa riêng biệt cho những tệp âm thanh vi phạm luật thương hiệu hoặc các luật khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *